Ogólna informacja

Witamy na naszej stronie Polityki Prywatności! Kiedy korzystasz z naszych usług internetowych, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie dane zbieramy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy. Kiedy udostępniasz nam informacje, możemy jeszcze bardziej ulepszyć nasze usługi. Na przykład możemy wyświetlać trafniejsze wyniki wyszukiwania
i reklamy, pomagać w kontaktowaniu się z innymi lub przyspieszać i ułatwiać udostępnianie innym. Podczas korzystania z naszych usług chcemy, abyś miał jasność, w jaki sposób wykorzystujemy informacje i w jaki sposób możesz chronić swoją prywatność. To jest ważne; Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na uważne przeczytanie. Pamiętaj, że możesz znaleźć narzędzia do zarządzania swoimi informacjami oraz ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Staraliśmy się, aby było to tak proste, jak to tylko możliwe.

Prawo dostępu, poprawiania i usuwania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Nasi klienci mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, ich poprawiania i usuwania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych, kierując pisemny wniosek w dowolnym momencie. Firma dokłada wszelkich starań, aby wprowadzić odpowiednie środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych osobowych oraz zapobiegania ich zmianie, uszkodzeniu, zniszczeniu lub dostępowi do nich przez nieupoważnione osoby trzecie. Firma nie kontroluje jednak każdego ryzyka związanego z korzystaniem z sieci Internet, w związku z czym ostrzega użytkowników Serwisu o potencjalnych zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem z sieci Internet. Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych lub innych źródeł internetowych. Ponieważ Firma nie może kontrolować tych witryn internetowych i źródeł zewnętrznych, Firma nie może ponosić odpowiedzialności za udostępnianie lub wyświetlanie tych witryn internetowych i źródeł zewnętrznych, a także nie może ponosić odpowiedzialności za treść, reklamy, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na lub z tych witryn internetowych lub źródeł zewnętrznych.

Zarządzanie danymi osobowymi

W przypadku wielu naszych usług możesz przeglądać lub edytować swoje dane osobowe online. Możesz także dokonywać wyborów dotyczących naszego gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych. Sposób, w jaki możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je kontrolować, zależy od usług, z których korzystasz. Możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać komunikaty promocyjne z naszej strony internetowej przez e-mail, SMS, pocztę tradycyjną i telefon. Jeśli otrzymujesz od nas promocyjne wiadomości e-mail lub SMS i chcesz zrezygnować, możesz to zrobić, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej wiadomości. Możesz również dokonywać wyborów dotyczących otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, rozmów telefonicznych i poczty, odwiedzając i logując się do Company Promotional Communications Manager, który umożliwia aktualizowanie informacji kontaktowych, zarządzanie preferencjami dotyczącymi kontaktów, rezygnację z subskrypcji wiadomości e-mail oraz wybór, czy chcesz udostępniać swoje dane kontaktowe naszym partnerom. Te wybory nie mają zastosowania do obowiązkowych komunikatów serwisowych, które są częścią niektórych usług witryn internetowych.

Informacje, które zbieramy

Nasza strona zbiera dane, aby działać skutecznie i zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia z naszymi usługami. Niektóre z tych danych przekazujesz bezpośrednio, na przykład podczas tworzenia konta osobistego. Część z nich uzyskujemy, rejestrując, w jaki sposób korzystasz z naszych usług, na przykład za pomocą technologii takich jak ciasteczka, oraz otrzymując raporty o błędach lub dane o użytkowaniu z oprogramowania działającego na Twoim urządzeniu. Pozyskujemy również dane od stron trzecich (w tym innych firm). Na przykład uzupełniamy gromadzone przez nas dane, kupując dane demograficzne od innych firm. Korzystamy również z usług innych firm, które pomagają nam określić lokalizację na podstawie Twojego adresu IP w celu dostosowania niektórych usług do Twojej lokalizacji. Gromadzone przez nas dane zależą od usług i funkcji, z których korzystasz.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje

Nasza witryna internetowa wykorzystuje gromadzone przez nas dane do trzech podstawowych celów: prowadzenia naszej działalności i świadczenia (w tym ulepszania i personalizacji) oferowanych przez nas usług, wysyłania komunikatów, w tym komunikatów promocyjnych, oraz wyświetlania reklam. Realizując te cele, łączymy dane, które gromadzimy za pośrednictwem różnych usług witryn internetowych, z których korzystasz, aby zapewnić Ci bardziej płynne, spójne i spersonalizowane korzystanie. Jednak w celu zwiększenia prywatności wbudowaliśmy zabezpieczenia technologiczne i proceduralne mające na celu zapobieganie niektórym kombinacjom danych. Na przykład przechowujemy dane, które zbieramy od Ciebie, gdy jesteś nieuwierzytelniony (niezalogowany) oddzielnie od wszelkich informacji o koncie, które bezpośrednio Cię identyfikują, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Udostępnianie informacji

Udostępniamy Twoje dane osobowe za Twoją zgodą lub jeśli jest to konieczne do sfinalizowania dowolnej transakcji lub świadczenia dowolnej usługi, o którą prosiłeś lub autoryzowałeś. Na przykład udostępniamy Twoje treści stronom trzecim, gdy nam o to poprosisz. Gdy podasz dane dotyczące płatności w celu dokonania zakupu, udostępnimy dane dotyczące płatności bankom i innym podmiotom, które przetwarzają transakcje płatnicze lub świadczą inne usługi finansowe oraz w celu zapobiegania oszustwom i ograniczania ryzyka kredytowego. Ponadto udostępniamy dane osobowe naszym kontrolowanym podmiotom stowarzyszonym i spółkom zależnym. Udostępniamy również dane osobowe dostawcom lub agentom pracującym w naszym imieniu w celach opisanych w niniejszym oświadczeniu. Na przykład firmy, które zatrudniliśmy do świadczenia wsparcia obsługi klienta lub pomocy w ochronie i zabezpieczaniu naszych systemów i usług, mogą potrzebować dostępu do danych osobowych w celu świadczenia tych funkcji. W takich przypadkach firmy te muszą przestrzegać naszych wymagań dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych i nie mogą wykorzystywać otrzymanych od nas danych osobowych do żadnych innych celów. Możemy również ujawnić dane osobowe w ramach transakcji korporacyjnych, takich jak fuzja lub sprzedaż aktywów.

Ostatnia aktualizacja: 2023.04.29

Czym są ciasteczka?

Aby ta strona działała poprawnie, czasami umieszczamy na Twoim urządzeniu małe pliki danych zwane ciasteczkami. Większość dużych stron internetowych też to robi.

Ciasteczko to mały plik tekstowy, który witryna internetowa zapisuje na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, gdy odwiedzasz tę witrynę. Pozwala stronie internetowej zapamiętać Twoje działania i preferencje (takie jak login, język, rozmiar czcionki i inne preferencje dotyczące wyświetlania) przez pewien czas, dzięki czemu nie musisz ich ponownie wprowadzać za każdym razem, gdy wracasz na stronę lub przeglądać z jednej strony na drugą.

Dlaczego używamy ciasteczek?

Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie z kilku powodów. Niektóre pliki cookie są wymagane ze względów technicznych do działania naszych Witryn i określamy je mianem „niezbędnych” lub „niezbędnych” plików cookie. Inne pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie i ukierunkowanie na zainteresowania naszych użytkowników w celu poprawy doświadczenia. Strony trzecie obsługują pliki cookie za pośrednictwem naszych witryn internetowych w celach reklamowych, analitycznych i innych.

Możemy również używać małych fragmentów kodu oprogramowania, zwanych „web beacons” lub „clear gifs”, aby zbierać anonimowe i zbiorcze matryce reklamowe, takie jak zliczanie odsłon stron, wyświetleń promocji lub odpowiedzi na reklamy. Sygnał nawigacyjny to obraz elektroniczny, zwany jednopikselowym lub czystym plikiem GIF. Sygnały nawigacyjne w sieci Web mogą rozpoznawać określone rodzaje informacji na komputerze użytkownika, takie jak numer pliku cookie użytkownika, czas i data wyświetlenia strony oraz opis strony, na której umieszczony jest sygnał nawigacyjny w sieci Web. Możesz uniemożliwić korzystanie z niektórych sygnałów nawigacyjnych, jeśli zdecydujesz się odrzucić powiązane z nimi pliki cookie. Te sygnały nawigacyjne mogą być wykorzystywane do dostarczania plików cookie zgodnych z naszą Polityką plików cookie.

Jak kontrolować ciasteczka?

Możesz kontrolować i/lub usuwać pliki cookie według własnego uznania – szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.aboutcookies.org.uk/. Możesz usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na twoim komputerze i możesz ustawić większość przeglądarek, aby uniemożliwić ich umieszczanie. Jeśli jednak to zrobisz, być może będziesz musiał ręcznie dostosować niektóre preferencje za każdym razem, gdy odwiedzasz witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać. Ponadto większość sieci reklamowych oferuje możliwość rezygnacji z reklam ukierunkowanych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com. Pamiętaj, że jeśli nie skonfigurujesz przeglądarki, zaakceptujesz pliki cookie dostarczane przez tę witrynę.

Gdzie mogę uzyskać dalsze informacje?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące korzystania przez nas z ciasteczek lub innych technologii, skontaktuj się z nami za pośrednictwem:

Email: info@syntonicmed.pl

Google Analytics Opt-out

Usuń konto

Jeśli chcesz zrezygnować z wykorzystywania i sprzedawania swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.