Poradnia Psychologiczna 2020-03-11T19:54:44+01:00

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Nasza Poradnia Psychologiczna ma na celu służyć Państwu specjalistyczną pomocą psychologiczną i terapeutyczną.

Pracujemy w duchu poszanowania godności człowieka, życzliwości i wrażliwości na potrzeby pacjenta.

Konsultacje i psychoterapia w zakresie

 

 • uzależnienie od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

   

 • uzależnienie od hazardu i innych zachowań kompulsywnych

   

 • depresji, lęków i innych zaburzeń emocjonalnych

   

 • zaburzeń somatycznych, stresowych

   

 • pomoc w kryzysach życiowych i trudnościach w relacjach

   

 • terapia indywidualna oraz dla par

Sylwetka psychoterapeuty

mgr Rafał Muranowicz – psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog

W latach 1999 – 2001 pracował w strukturach samorządów lokalnych – Urząd Dzielnicy Śródmieście Gminy Warszawa Centrum oraz Urząd Miejski w Żyrardowie w zakresie nadzoru prowadzonych działań profilaktycznych i wychowawczych w placówkach oświatowych.

Opracowuje i realizuje własne programy edukacyjne i szkoleniowe dla różnych grup społecznych i zawodowych – m.in. dla rodziców, wychowawców, nauczycieli. W tym zakresie współpracuje m.in. z Placówką Doskonalenia Nauczycieli Via Media.

Obecnie prowadzi własną praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną.

Certyfikaty i szkolenia

Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień

Studium Profilaktyki Uzależnień – Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Społecznej

Studium Profilaktyki Uzależnień – Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Społecznej

Szkoła Trenerów Biznesu – Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Pracownia „TROP” i Zespół Trenerów „SIEĆ”

Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Eriksonowski atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Systemowe ustawienia rodzin według metody Berta Helingera

Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu

Studium Terapii Uzależnień Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Cennik usług

Usługa

Konultacja

Cena

120 zł